Tel./Fax:  (+420) 461 614 578  Provozní doba:  Po - Pá: 7 - 17, So: 8 - 11,30                       

Laoreet digen nissim veli
13
kvě
18631

Zahrada u rodinného domu není pouze prostor okolo domu. Je to plocha plnící mnoho funkcí, sloužící především uživatelům zahrady. Měla by se vyznačovat určitým stylem řešení, měla by mít specifického ducha, propojit dům se zahradou.

Její estetické ztvárnění má určité zákonitosti, které je nutno respektovat. Proto je vhodné svěřit základní kompozici zahradního prostoru do rukou profesionálů.

Projekty sadových úprav veřejné zeleně

Veřejná zeleň zahrnuje sadové úpravy parků, okolí bytových zástaveb, okolí úřadů, kulturních zařízení, obchodních center, výrobních areálů apod. Při návrhu těchto úprav je nutné na počátku vytvořit logické řešení základního kompozičního uspořádání prostoru, včetně jeho funkčnosti a provozního využití. Při návrhu je důležité brát zřetel na to, aby navržená zeleň plnila všechny její funkce - mikroklimatickou, hygienickou, estetickou a ekologickou. Řešené prostory dále doplní vhodné prvky drobné zahradní architektury a venkovního mobiliáře.

Zelené střechy

Střechy jsou zatím málo využívanou plochou vhodnou k ozelenění našich měst a obcí. Střešní zahrady je možné řešit jako pobytové, rekreační či reprezentační prostory. Architektonické řešení zelených střech se odvíjí od způsobu ozelenění (intenzivní nebo extenzivní) a v přesném návrhu izolačních vrstev. Při projektování zelených střech je potřeba brát v potaz statickou únosnost stavby a na základě důsledného rozboru stanovištních podmínek zvolit odpovídající rostlinný materiál.

Dětská hřiště, sportovní a rekreační areály

Projekty dětských hřišť, sportovních a rekreačních areálů obsahují kompoziční řešení prostoru, jeho funkční náplň, provozní vazby. Navrhované herní prvky musí být testy prověřené produkty, je potřeba respektovat ochranné zóny, využívat vhodné materiály. Vznikne tak bezpečné a inspirující herní prostředí pro děti i dospělé. U rekreačních a zdravotnických objektů musí být kladen důraz na psychologický aspekt zamýšlených úprav a celkově příznivé působení na lidskou psychiku.

Doprovodná zeleň komunikací

V blízkosti komunikací se jedná o specifické pěstební podmínky, proto je velmi důležité správně navrhnout kde a jaké rostliny budou vysazeny. Tato činnost by měla být zcela v rukou odborníků - zahradních architektů, kteří jsou schopni zajistit zákresy inženýrských sítí, navrhnout speciální technologii výsadeb, doporučit vhodný sortiment rostlin i kompletní technologii úprav. Součástí projektu je výkaz výměr a materiálů.

Projekty údržby, pěstebních opatření, náhradních výsadeb

Sadovnická kompozice není statická, během let se vyvíjí, rozrůstá, přeměňuje se, nabývá objem až se rozpadá. Aby její trvání bylo co možná nejdelší, je nutné se o tuto kompozici starat, pečovat a to nejlépe na základě podkladů zpracovaných odborníky v tomto oboru. Jedná se o podklady pro udržování travnatých ploch, keřových skupin, stromů, trvalkových záhonů. Navrhovanými opatřeními jsou průklesty, ošetření poškozených nebo napadených dřevin, kompletní péče o travnaté plochy, kácení dřevin a následné náhradní výsadby.

CENA PROJEKTU:

Cena projektu je vždy pro každou konkrétní zakázku individuální (nelze ji paušalizovat). Odvíjí se od zařazení do jednotlivé kategorie projektů, od velikosti a členitosti pozemku, od jeho budoucího využití, od potřeby začlenění stávající zeleně (je-li v daném prostoru již dříve založena), od množství a kvality Vámi dodaných podkladů (půdorysy v elektronické či listinné formě, fotodokumentace stávajícího stavu, zaměření jednotlivých zahradních stavebních prvků nacházejících se v místě zakázky apod.).

Přibližná cena projektu, která se ve finále již téměř neliší, Vám bude navržena po prvním osobním a nezávazném setkání, při kterém proběhne prohlídka místa samého, v závislosti na předem dodaných podkladech případné vyměření pozemku, fotodokumentace stávajícího stavu, zaměření jednotlivých zahradních stavebních prvků, které se v daném místě nacházejí (bazén, zahradní domek, garáž, skleník, chodníky, pergola apod.) a po krátké konzultaci o Vašich nárocích, požadavcích a připomínek na budoucí zahradní úpravu.

Naše ceny jsou vždy rovné a konečné, v ceně projektu je již zahrnuto cestovné, konzultace, studie, dílčí návrhy, aproximativní rozpočet a osazovací plán včetně specifikace rostlin, pohledy 3D.

Jednotlivé kategorie projektů:

Malé projekty:
Předzahrádky, části zahrad, atria, malé zahrady, malé střešní a zimní zahrady.

Střední projekty:
Kompletní zahrady rodinných domků, hotelů, pensionů a chat, menší sadové úpravy administrativních budov.

Velké projekty:
Veřejná městská zeleň, komerční zóny, parky, hřbitovy apod.

 

Jak vzniká zahrada u rodinného domu

1. Projekt
Zpracování projektu na úpravu zahrady je vždy založeno na vzájemné komunikaci mezi zákazníkem a projektantem. Zahrada je členěna logicky, s ohledem na přání, požadavky a připomínky majitele zahrady, snadnou udržovatelnost, výtvarnou působivost a rozšíření pobytových prostor rodinného domu.

Co obsahuje projekt zahrady u rodinného domu?

Průvodní zpráva - popis navrhovaného řešení zahradního prostoru, výkaz výměr, seznam navrženého rostlinného materiálu

Aproximativní rozpočet s cenami rostlinného a ostatního materiálu, cenami jednotlivých pracovních operací dle navržené technologie sadové úpravy

Grafická část projektové dokumentace obsahuje studii - kompoziční záměr, osazovací plán včetně specifikace rostlin (případně foto klíčových dřevin kompozice), případná fotogalerie původního stavu, náhledy 3D, ukázky dětských herních prvků a drobné zahradní architektury apod.

2. Realizace zahrady
Provádíme celkové realizace zahrad i s dodáním všech potřebných materiálů. Prvním krokem realizace zahrady je hrubá a jemná modelace terénu, rozměření kompozičního záměru, dle navržené technologie a agrotechnických lhůt, následuje výsadba rostlin se zamulčováním (agrotextilie, borka drcená odfermentovaná) a založení trávníku výsevem či pokládkou travních koberců, a dále např. založení oblázkových polí s bludnými balvany, zahradních jezírek, otevřených ohnišť z anglické dlažby (pískovec), usazení šlapáků do trávníku apod.

View the embedded image gallery online at:
https://ars-vavrin.cz/zahradni-architektura#sigProId7fc3d1f4c2

O nás

Firma Jan Vavřín - ARS Litomyšl působí na našem trhu v oblasti zahradní architektury od roku 1992.

Kontakty

  • iconPeciny 265, 570 01 Litomyšl
  • icon(+420) 461 614 578 
  • iconPo - Pá: 7 - 17, So: 8 - 11,30
    NE: Zavřeno