Zahradní architektura

Zahrada u rodinného domu není pouze prostor okolo domu. Je to plocha plnící mnoho funkcí, sloužící především uživatelům zahrady. Měla by se vyznačovat určitým stylem řešení, měla by mít specifického ducha, propojit dům se zahradou.